Zorgpraktijk QuickScan

Voldoet uw zorgpraktijk aan de regulering? U kunt (tucht) klachten of hoge boetes krijgen als uw praktijk niet voldoet.

Deze unieke QuickScan geeft een snel eerste inzicht in uw mate van compliance. Een expert belt u na afloop om de resultaten te bespreken en voor eventueel verbeteringsadvies. U weet direct welke gebieden u kunt aanpakken om helemaal compliant te worden. Wij delen uw antwoorden niet met derde partijen.

De regelgeving op het gebied van privacy is erg uitgebreid, maar gelukkig is niet alles op de kleinere zorgpraktijk van toepassing. De wetgeving op het gebied van massa-data verzameling of analyse is, normaal gesproken, niet relevant. Aan de andere kant verzamelt een zorginstelling wel zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Deze zijn door de wetgever extra beschermd en dus zijn er extra regels om met die patiƫntgegevens om te gaan.

Deze QuickScan gaat uit van een zorgpraktijk met minder dan 250 werknemers en minder dan 10000 ingeschreven patiƫnten. Het toetst op hoog niveau relevante regelgeving, uit de BIG, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), WGBO, AVG, uitvoeringswet AVG, Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de veilig emailen norm van het NEN (NTA 7516). We hebben geprobeerd om de toets criteria zoveel mogelijk te beperken tot waar relevant in de zorgpraktijk.