Zorg regelgeving audit


De wet- en regel-geving op het gebied van privacy is erg uitgebreid. Voor de zorgpraktijk gelden extra regels omdat een zorginstelling zogenaamde bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Deze zijn door de wetgever extra beschermd en dus zijn er extra regels om met die patiëntgegevens om te mogen gaan.

De patiëntrechten met betrekking tot patiëntgegevens zijn vastgelegd in verschillende wetten, zoals de BIG, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), WGBO, AVG, uitvoeringswet AVG, Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de veilig emailen norm van het NEN (NTA 7516).

Deze audit beoordeelt de mate van compliance met de relevante zorgwetgeving. en besluit normaal gesproken met een certificaat waarmee u kunt aantonen dat uw praktijk aan de relevante regelgeving voldoet.

De procedure begint met een online vragenlijst. Onze auditors bestuderen uw antwoorden. De auditor maakt dan een afspraak om langs te komen om de resultaten te bespreken en verdere acties te plannen. U kunt eventueel verbeteringen (laten) doorvoeren. Eventueel komt de auditor terug om nog eens naar de resultaten te kijken. Verder controleren wij uw website op AVG compliance.

U krijgt van ons een rapport met de bevindingen en een compliance certificaat.

In deze audit gaan we uit van een zorgpraktijk met minder dan 250 werknemers en minder dan 10000 ingeschreven patiënten.