Trainingen en assessments

Om te kijken hoe bewust uw medewerkers zijn van privacy en security hebben wij een online training en assessment tool ontwikkeld. Uw (nieuwe) medewerkers krijgen tijdens een online toets uitleg en vullen de antwoorden op vragen in.

De toets beoordeelt de medewerker op het gebied van cyber-bewustzijn en verhoogt daarmee de cyber veiligheid in uw instelling.

Onder andere wordt behandeld:

  • Hoe om te gaan met patiëntgegevens in de zorg (privacy) en wat te doen als een patiënt gegevensrechten wil uitoefenen zoals het recht om vergeten te worden
  • Cyber security best practice (b.v. omgaan met wachtwoorden, screen locks, memory sticks)
  • Phishing training: het herkennen van phising emails en websites