Security Audit

Een security audit begint met een online vragenlijst. Onze auditors bestuderen uw antwoorden en gaan op zoek naar eventuele zwakheden in de security setup. De auditor komt langs om de resultaten te bespreken en verdere acties te plannen. We doen een intrusion test om de beveiliging in de praktijk te toetsen. U krijgt een rapport met de bevindingen.

Randsomeware attacks kunnen erg kostbaar worden, privacy gevoelig informatie kan lekken of er kan ernstige reputatieschade optreden.

Onze auditors zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op cybersecurity gebied. Ze toetsen de feitelijke IT beveiliging, backups en systeem status. Nooit een garantie voor 100% beveiliging, maar wel een hele goede indicatie of uw IT systemen minimaal weerbaar zijn.