Regelgeving en security audit

Deze audit is een combinatie van de zorgregelgeving audit en de IT security audit.

Er is veel gemeenschappelijk tussen de twee audits. Beiden gaan over patiënt en medewerker gegevens. De zorgregulering is meer op processen en wettelijke eisen gericht, de IT security audit gaat meer in de richting van de IT setup. Door de twee audits te combineren kan op een effiëntere manier een totaal beeld gekregen worden van de status van de praktijk privacy en security.