Onze waarden

Wij streven naar langetermijnrelaties met klanten, medewerkers, partners en stakeholders. Wij hechten heel veel belang aan loyaliteit, eerlijkheid en coherentie. Alles evolueert en verandert maar onze waarden zijn uw rotsvaste garantie voor uitmuntendheid.

WIJ ZIJN ÉÉN TEAM

Wij willen een goede werkgever zijn. We vinden het belangrijk dat de werkomgeving voor al onze mensen veilig, gezond en uitdagend is. Een open en professionele cultuur en goede scholings- en loopbaanmogelijkheden horen hier uiteraard bij. We hebben extra aandacht voor participatie van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
We werken samen om een diverse, inclusieve en sociale werkomgeving te creëren waarin iedereen aandacht krijgt en zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We zorgen ervoor dat onze werving- en selectieprocedures inclusief zijn en diversiteit promoten, dat ons personeelsbeleid loopbaanontwikkeling koestert en dat er gelijke kansen voor nieuwe medewerkers worden gecreëerd.

RESPECT

We staan op voor gelijkheid, gelijke kansen en rechtvaardigheid voor gemeenschappen die historisch gezien benadeeld zijn. We zijn ons bewust dat vooruitgang gelinkt is aan het verkrijgen van eerlijke bestaansmiddelen die mensen in staat stellen om te groeien en bloeien.
We willen de rechten van alle mensen respecteren, om zo samen te leven in vrijheid, veiligheid en met zelfvertrouwen. Met de vrijheid om zich te uiten en te protesteren en om de kans te krijgen bij te dragen aan de samenleving.
Het meest fundamentele principe van elke samenleving bestaat uit gevoelens van verbondenheid vanuit de erkenning dat elke mens anders is. Respect ligt aan de basis van rechtvaardigheid, gelijkheid, verantwoordelijkheid en inspraak.

INTEGER

Onze integriteit is onze hoogst individuele, maar ook onze hoogste sociaal-menselijke kwaliteit. Integriteit is de erkenning van onze morele normen en een leidraad in al wat we doen. Het betekent betrouwbaarheid en authenticiteit vanuit wat werkelijk van belang is.

ENERGIE EN DUURZAAMHEID

We willen verandering en een betere samenleving. Wij zijn vol passie en energie om dit doel te bereiken.
Om zelf duurzaam te kunnen zijn, moeten wij professionele diensten met meerwaarde bieden aan onze klanten. Anders zijn wij zelf niet duurzaam bezig. De ervaring en de continue bijscholing van ons team staan borg voor onze expertise. Onze economische missie vraagt van ons om ons bedrijf te beheren voor duurzame financiële groei.

MILIEU

Duurzaam ondernemen is verweven in onze strategie. Hierdoor kunnen we de waarde die we creëren vergroten. We kunnen bewuster rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij en ons beter richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie.
We maken ons hard om een positieve bijdrage te leveren op het milieu, zodat onze aanwezigheid bijdraagt aan het herstellen van de natuurlijke balans op aarde en toename van biodiversiteit stimuleert.