Diensten

Privacy, cyber security en regelgeving raken steeds meer met elkaar verbonden. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade, of zelf schade lijden, door een cyber inbraak, data-lek, cyber afpersing of het niet nakomen van regulering (boetes).

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet voldoen aan de privacy regels van de AVG en moet daarvoor ook de cyber veiligheid geregeld hebben. Een zorgorganisatie valt met medische gegevens nog onder een extra streng regime.

Immuun.IT kent de meeste regulering en wat daarvan van toepassing is op zorgpraktijken.

Wilt u weten of uw zorgpraktijk aan de wettelijke regels voldoet? U kunt daarvoor onze QuickScan gebruiken. Deze QuickScan stelt een klein aantal globale vragen om inzicht te krijgen in de mate waarin uw zorgpraktijk voldoet aan die wettelijke regels.

De IT/Privacy regulering specificeert niet de cyber security. Dit technische gebied verandert namelijk steeds. Toch moet de zorgpraktijk wel zorgen voor een adequate beveiliging van persoonsgegevens.

Immuun.IT volgt de laatste ontwikkelingen op cyber security (met betrekking tot zorgpraktijken) en ook hier bieden wij enkele diensten. Beginnend met een security QuickScan.

Verdere diensten die wij aanbieden op IT regelgeveing/security gebied:

 • Regelgeving en security audit
  Combinatie van de Zorgregelgeving audit met de IT security audit. In één keer de privacy en security toetsen.
 • Trainingen en assessments
  Omgang van medewerkers met security en privacy is cruciaal. Bewustzijn creëren in de organisatie ook.
 • Wij verzorgen uw security
  Wij handhaven uw complete ICT security voor u. Houden uw ICT systemen technisch in de gaten en verhogen security bewustzijn bij uw medewerkers.
 • Zorg regelgeving audit
  Een audit die toetst of een praktijk aan de geldende wetten en regelgeving voldoet. U krijgt een certificaat waarmee u compliance kunt aantonen.
 • Security Audit
  Wij toetsen de IT security van de zorgpraktijk in een audit. Na een vragenlijst komt de auditor op bezoek en doen onze cyberexperts een intrusion test. U krijgt een uitgebreid rappot.
 • Security QuickScan
  Een online zelf-scan voor uzelf die een eerste inzicht geeft in de mate waarin uw zorgpraktijk feitelijk beschermd is tegen aanvallen van buiten af.
 • Zorgpraktijk QuickScan
  Een online zelf-scan voor uzelf die een eerste inzicht geeft in de mate waarin uw zorgpraktijk voldoet aan de geldende IT gerelateerde zorg wetgeving en regulering