ICT veiligheid in de zorg

Uw zorg organisatie voldoet aan de AVG (waarschijnlijk). Maar hoe kwetsbaar bent u voor cyber aanvallen? Het lijken twee losse problemen die samen in één project opgelost kunnen worden. Uw organisatie aanpassen om te voldoen aan de AVG en tegelijk cybersecurity maatregelen te nemen is meestal een efficiënt plan van aanpak. De eerste stap is om te kijken wat de officiële eisen voor uw organisatie zijn.

U kun daarvoor de QuickScan gebruiken. Wij helpen u daarna graag verder.

Regelgeving

Wij maken door middel van een audit, aan de hand van toepasselijke zorg normenkaders, de kwaliteit van uw informatiebeveiliging aantoonbaar. 

lees meer…

Beveiliging

Wij checken uw IT systemen op beveiliging met de laatste technologie. Zo minimaliseren we de kans op cyber aanvallen op uw organisatie.

lees meer…

Van eerste QuickScan tot complete security

Om een eerste inzicht te krijgen of uw praktijk juist omgaat met digitale veiligheid hebben wij een aantal QuickScans ontwikkeld. Toegespits op zorginstellingen.

Beveilig nu, voordat u gehacked wordt.

begin vandaag met een eerste QuickScan